otwarty rząd – linki – 13 kwietnia 2012

1. W kwestii przystąpienia Polski do Open Government Partnership wciąż niewiele wiadomo. Wprawdzie na początku kwietnia Komitet Stały Rady Ministrów  zarekomendował rządowi przystąpienie Polski do OGP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało na list zawierający rekomendacje organizacji pozarządowych, a na 10 kwietnia zaplanowana była dyskusja na ten temat podczas posiedzenia Rady Ministrów. Jednak ostatecznie punkt ten nie został omówiony, nie pojawił się też w  planie kolejnego posiedzenia. Nadal brak jakichkolwiek informacji na temat tego kiedy i w jaki sposób rząd będzie pracował nad tą kwestią.
2. Sporo wokół OGP dzieje się natomiast w innych krajach. Serbia oficjalnie ogłosiła chęć przystąpienia do Partnerstwa, a Czechy (PDF) i Kanada ogłosiły plany działania (komentarz do kanadyjskiego plany autorstwa Andrei Di Maio). Natomiast 17-18 kwietnia 2012 w Brazylii odbędzie się doroczna konferencja OGP. Organizatorzy zapewniają możliwość oglądania na żywo wydarzeń ze spotkania.
3. NASA zapowiedziała wznowienie swojego planu działania na rzecz otwartego rządu. Inicjatywa ta ma być modelowym przykładem wdrażania idei otwartego rządu. Na razie agencja m.in. udostępnia 1000 zbiorów danych, ma być ich jednak o wiele więcej, co ma zachęcić do tworzenia ciekawych projektów w oparciu o te zasoby.
4. O kobietach zaangażowanych w pracę związaną z nowoczesnymi technologiami komisarz Nelly Kroes rozmawia z Genevieve Bell:

5. A na koniec niezbyt optymistyczny artykuł o tym, jak agencjom rządowym w USA trudno jest zachęcić obywateli do udziału w crowdsourcingowym współtworzeniu polityk.