otwarty rząd – linki – 15 września 2011

1. Berlin uruchomił portal otwartych danych (pierwszy tego typu serwis w Niemczech). Na razie działa jeszcze jako wersja beta. Dostępne są w nim zbiory danych dotyczące m.in. takich obszarów, jak  rynek pracy, edukacja, środowisko czy gospodarka.
2. Brytyjski Cabinet Office opublikował przegląd „Transparent Government, Not Transparent Citizens” dotyczący wpływu wdrażania idei przejrzystości na kwestie prywatności (PDF). Raport dowodzi m.in, że polityczne uzasadnienie wdrażania programów promujących transparencje zależy w głównej mierze na zapewnieniu poufności danych wrażliwych. Sformułowano także 14 rekomendacji, a wśród nich konieczność sprawdzania danych przed ich publikacją pod względem ewentualnych naruszeń prywatności.
3. W Filadelfii trwa OpenDataRace. Jego celem jest publikacja danych, które naprawdę są potrzebne użytkownikom.  Zbiory danych do publikacji nominowane są przez organizacje pozarządowe (mogą one głosować na dane, których dostępność pomoże w realizacji ich misji). Na koniec wyłonionych zostanie 20 najpopularniejszych zbiorów, które mają być udostępnione. Podobną inicjatywę proponuje The Guardian, podkreślając, że dla powodzenia ruchu na rzecz otwartości danych ważne jest upublicznianie danych, z których ludzie naprawdę będą korzystać.
4. Linea Amica, centrum kontaktowe włoskiej administracji, udostępniła obywatelom możliwość adopcji danych. Każdy może dokonać poprawek w dostępnych zbiorach danych i po ich zaakceptowaniu przez urzędników, zostaje opiekunem danego zbioru. To pierwszy przypadek zastosowania przez włoską administrację crowdsourcingu w celu poprawy jakości danych.