Otwarty rząd – linki – 17 czerwca 2011

1. Ukazał się raport „Civic Engagement and Community Information: Five Strategies to Revive Civic Communication” (PDF), mówiący o tym, jak usprawnić komunikację  i zwiększyć zaangażowanie obywatelskie. Wśród rekomendacji znalazło sie m.in. zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w tworzenie narzędzi komunikacji i dostępu do informacji w lokalnych społecznościach czy zwiększenie znaczenia konsultacji społecznych.
2. MySociety.org zleciło ewaluację funkcjonowania stron wykorzystujących otwarte dane (na razie TheyWorkForYou i WriteToThem). Wynika z niej, że faktycznie udało się zwiększyć zainteresowanie obywateli informacjami na temat reprezentantów w parlamencie, czy kontaktem z nimi. Okazuje się jednak, że nie udało im się dotrzeć do „przeciętnego” (brytyjskiego) użytkownika internetu. Oba raporty można pobrać tutaj.
3. Opublikowana została angielska wersja podręcznika „Urzędnik 2.0” (PDF). To, oparty na holenderskich doświadczeniach, zbiór wskazówek, które mają pomóc urzędnikom sprawnie funkcjonować w nowym otoczeniu, definiowanym m.in.  przez wdrożanie zasad otwartego rządu.
4. Już w październiku 2011 odbędzie się w Warszawie, organizowany przez  Open Knowledge Foundation i Centrum Cyfrowe, Open Government Data Camp. Będzie to okazja do spotkania się prawników, urzędników, aktywistów, programistów i wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką otwartych danych z całego świata. Już teraz serdecznie zapraszamy!