otwarty rząd – linki – 18 lutego 2012

1. W ostatnich dniach coraz głośniejsza staje się kwestia przystąpienia Polski do Open Government Partnership. Niestety rząd na razie milczy w tej sprawie. Tymczasem do OGP ma zamiar dołączyć Dania. Plan działania, który przedstawić musi każdy z dołączających krajów, ma być stworzony w oparciu, trwające do końca lutego, o konsultacje społeczne. Przyjęte zobowiązania mają być realizowane od kwietnia 2012.
2. Komisja Europejska uruchomiła platformę konsultacyjną „Puzzled by Policy?”. Skupia się ona na kwestii polityki imigracyjnej, realizowanej zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Stworzona została przede wszystkim na potrzeby użytkowników z Włoch, Hiszpanii, Węgier i Grecji, ale jest też dostępna w języku angielskim.
3. Rząd Wielkiej Brytanii rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące wprowadzania otwartych standardów. Ich stosowanie ma obniżyć koszty funkcjonowania administracji o raz ułatwić obywatelom komunikowanie się urzędami.
4. O tym, jak otwarte dane mogą wesprzeć rozwój ekonomiczny Afryki mówi dr Bitange Ndemo, z Ministerstwa Informacji i Komunikacji Kenii:

5. O przyszłości dziennikarstwa opartego o dane (data journalism) w wywiadzie z Lilianą Bounegru, koordynatorką projektów w SYNC3 i współorganizatorką pierwszego międzynarodowego konkursu Data Journalism Awards.