otwarty rząd – linki – 19 maja 2012

1. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji poinformowało, że zanim Polska przystąpi do Open Government Partnership, należy wypracować dokładny plan działań w tym zakresie, ponieważ „regulacje związane z tym obszarem były już w Polsce przedmiotem konfliktów”. OGP przewiduje odwrotną procedurę, najpierw deklarację chęci przystąpienia do partnerstwa, a dopiero później wypracowanie zobowiązań.
2. Jak wynikaraportu (.pdf) przygotowanego przez pracowników Politechniki w Dreźnie, większości platform otwartych danych brakuje zestandaryzowanego API, dane są publikowane w zamkniętych i niemożliwych do maszynowej analizy formatach. Raport powstał w oparciu o badanie analizujące 50 platform do publikacji danych.
3. Portal The Land Matrix  to publiczna baza gromadząca informacje o dużych transakcjach sprzedaż gruntów na całym świecie. Baza zawiera dane od 2000 roku. Pozwala na oglądanie kilku rodzajów wizualizacji, a także pobranie danych w postaci plików .csv. Napisany na podstawie danych tam zawartych, artykuł dotyczący sytuacji w Afryce opublikował The Guardian.
4. ReadWriteWeb opublikował ranking 7 najlepszych stron open gov w Stanach Zjednoczonych. Wygrał serwis POPVOX, który umożliwia śledzenie losów ustaw w Kongresie.