otwarty rząd – linki – 20 kwietnia 2012

1. Trybunał Konstytucyjny uznał w wyroku z 18 kwietnia, że tryb włączenia tzw. poprawki Rockiego (ograniczenie prawa do informacji publicznej ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa) do ustawy o dostępie do informacji publicznej był niezgodny z konstytucją. Rozprawa odbyła się na wniosek prezydenta Bronisława Komorowskiego. Co ważne, TK rozpatrywał jedynie konstytucyjność trybu wprowadzenia poprawki, a nie jej treści.
2. Zakończyła się doroczna konferencja państw zaangażowanych w Open Government Partnership. Wzięło w niej udział ponad 1000 uczestników z 40 krajów. Nagrania z wydarzenia można zobaczyć tutaj. Komentarz Davida Eavesa oraz wywiad z Chriems Veinem i Warrenem Krafchikiem o potencjale i wyzwaniach stojących przed OGP:

3. Najnowszy numer internetowego czasopisma Community Informatics poświęcony został zagadnieniu otwartych danych rządowych (Open Government Data). Można w nim przeczytać m.in. o różnych obliczach otwartych danych i o tym jakich danych ludzie naprawdę chcą.
4. Pojawiła się ostateczna wersja dostępnej online książki Open Government Data. Można w niej przeczytać o najważniejszych założeniach stojących za otwartymi danymi rządowymi, historii związanych z nimi zagadnień prawnych czy aplikacjach, które wykorzystują takie dane na rzecz tworzenia otwartego rządu.
5. W Wielkiej Brytanii zakończył się oficjalny audyt rządowego projektu dotyczącego otwartych danych. Raport chwali administrację za liczbę udostępnionych zbiorów danych. Przedstawione zostały (wysokie) koszty realizacji tej inicjatywy. Okazuje się jednak, że nie udało się osiągnąć szczególnie imponującej liczby użytkowników.
6. O „partycypacyjnym tworzeniu prawa” w Rosji można przeczytać na blogu Open Knowledge Foundation. Tego typu projekty są w Rosji realizowane od 2010 roku, każdorazowo angażując w proces kilka tysięcy uczestników. W marcu 2012 roku uruchomiono platformę zakon.government.ru, która ma za zadanie usprawnić takie działania.