otwarty rząd – linki – 22 czerwca 2012

1. Fundacja ePaństwo uruchomiła aplikację mampytanie.net. Za jej pośrednictwem obywatele mogą wysyłać wnioski o udostępnienie informacji publicznej. W swej bazie posiada dane adresowe ponad 7 tysięcy instytucji publicznych.
2. Duńska prezydencja zrezygnowała z dalszych prób wypracowania kompromisu między Parlamentem Europejskim, Komisją i państwami członkowskimi w sprawie reformy zasad publicznego dostępu do dokumentów unijnych. Parlament Europejski naciska na zwiększenie przejrzystości, natomiast Komisja opowiada się m.in. za zawężeniem definicji „dokumentu”. Stanowiska poszczególnych państw członkowskich w tej sprawie nie zostały podane do publicznej wiadomości. Fiasko negocjacji oznacza, że nadal obowiązywać będą dotychczasowe regulacje.
3. Jak wynika z raportu OpenCorporates (PDF), w państwach UE poziom dostępu do danych dotyczących przedsiębiorstw jest bardzo niski. W kilku z nich (np. Austrii i Hiszpanii) nie ma nawet ogólnodostępnej bazy zarejestrowanych przedsiębiorstw (dane można pobrać jedynie  za opłatą). Najlepiej w tej kwestii wypada Wielka Brytania, która jako jedyna udostępnia bazę w sposób otwarty .
4. O historii crowdsourcingu „w służbie publicznej” (która sięga początków XVIII wieku) i jego dzisiejszym, rosnącym dzięki wykorzystaniu internetu, potencjale pisze Justine Brown.