otwarty rząd – linki – 22 grudnia 2011

1. Parlament Europejski przyjął w głosowaniu propozycje zmian w unijnych regulacjach dotyczących dostępu do dokumentów. Między innymi poprawiono definicję dokumentu, która ma obejmować  także bazy danych przechowywane na serwerach zewnętrznych.
2. African Development Bank Group uruchomił portal Open Data for Africa. Jego celem jest poprawa dostępu do danych wysokiej jakości, dzięki którym możliwe ma być wspieranie i monitorowanie rozwoju państw kontynentu afrykańskiego.
3. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ma już swoja stronę (na razie w wersji testowej). Ministerstwo zapowiada „pracę metodą projektową” (jasno zdefiniowane cele i zadania, data początku i zakończenia przedsięwzięcia oraz poddanie działań publicznej kontroli).  Wśród projektów wymienione są m.in. „otwarte zasoby cyfrowe”. Treści na stronie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
4. Z okazji świąt Guardian DataBlog zaprezentował wizualizacje przygotowane przez pracowników Oxford Internet Institute. Pokazują one na mapie wyniki pojedynku Świętego Mikołaja z zombi, szatanem. Polecamy też świąteczny quizprzygotowany przez Royal Statistical Society.