otwarty rząd – linki – 22 lipca 2012

1. Niedługo po otwarciu przez Bułgarię danych o wydatkach, pojawiły się pierwsze wizualizacje.
2. Rada miejska Amsterdamu zdecydowała o wdrożeniu nowego, centralnego systemu finansowego. Jedną z jego jednogłośnie popartych cech będzie pełne otwarcie informacji o wydatkach stolicy Holandii. Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowy system zostanie wdrożony.
3. 76 dni po wysłaniu poprzedniego listu, koalicja 13 organizacji pozarządowych – w tym Centrum Cyfrowego Projekt: Polska – ponownie prosi Premiera o informacje dotyczące polskiego członkostwa w Open Government Partnership.
4. Wolters Kluwer Deutschland opublikował dwa tezaurusy słownictwa prawniczego (jeden dotyczący prawa pracy, drugi – sądownictwa) do swobodnego wykorzystania. Tezaurusy realizują ideę planuje otwarcie dostępu do wyników badań naukowych finansowanych bądź współfinansowanych z funduszy unijnych.