otwarty rząd – linki – 24 lutego 2012

1. Jak skutecznie prowadzić konsultacje społeczne online? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w Online Consultation Guide Book. Przewodnik dostępny jest także w formacie PDF.
2. Komisja Europejska ogłosiła kolejną edycję konkursu na „lokalnych mistrzów integracji cyfrowej”. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty, dzięki którym wykluczeni cyfrowo zachęcani są do wejścia w świat cyfrowy, promowane są dobre praktyki, a także działania, w których wykorzystuje się nowoczesne technologie w walce z wkluczeniem społecznym.
3. Europeana przygotowała animację tłumaczącą, czym są „zlinkowane otwarte dane” (linked open data):

Linked Open Data from europeana on Vimeo.
4. Zachęcamy do zapoznania się z książką „Open Government Data”. Na razie dostępna jest w wersji wstępnej, ale kolejne rozdziały i uzupełnienia publikowane są na bieżąco.
5. Tunezja uruchomiła swoją pierwszą platformę do publikacji danych publicznych, której towarzyszy informacyjna strona internetowa, opisująca rozwój idei otwartych danych w Tunezji. Na platformie mają być także umieszczane przykłady ponownego wykorzystania publikowanych zbiorów danych.
6. W ramach rozwijania swojego portalu do publikacji danych (projekt realizowane we współpracy z Bankiem Światowym), Mołdawia przygotowała wizualizację budżetu. Dostępne dane obejmują lata 2005-2010, a aplikacja umożliwia porównania różnych typów wydatków, na różnych poziomach administracji.