otwarty rząd – linki – 24 maja 2013

1. Australia ogłosiła swoje przystąpienie do Open Government Partnership i ma rozpocząć prace nad przygotowaniem planu zmian i ulepszeń wdrażanych w ramach członkostwa.
2. Natomiast w ostatnich dniach swój list intencyjny dotyczący przystąpienia do OGP wycofała Rosja, zaledwie w miesiąc od jego złożenia. Rzecznik prasowy prezydenta oświadczył, że nie jest to całkowita rezygnacja, a jedynie chęć wprowadzenia poprawek do podjętych zobowiązań. Komentarz Davida Eavesa.
3. W The Economist ukazał się artykuł entuzjastycznie podchodzący do perspektyw, jakie dają otwarte dane. Komentarz krytycznie oceniający wizję „El Dorado otwartych danych”.
4. Stowarzyszanie RegardsCitoyens ogłosiło podsumowanie ostatniego roku wdrażania polityki otwartych danych we Francji. Chwalona jest opublikowanie licznych zbiorów danych czy otwarte licencjonowanie. Problem stanowi jednak wciąż niestosowanie otartych formatów danych czy niedoskonałość narzędzi do przeszukiwania udostępnionych zasobów.
5. Ciekawy projekt crowdsourcingowy, realizowany przez Uniwersytet Stanowy Arizony. Celem projektu Venus jest zmapowanie wszystkich działających na świecie elektrowni, a także zebranie informacji o rodzaju wykorzystywanego paliwa czy wielkości emisji CO2.
6.  Malte Beyer-Katzenberger z Komisji Europejskiej o unijnym portalu otwartych danych i założeniach, które za nim stoją:


Towards a European open data infrastructure