otwarty rząd – linki – 24 sierpnia 2012

1. Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało raport dotyczący otwartych danych rządowych w Niemczech (PDF). Opisuje on obecną sytuację w badanym obszarze oraz przedstawia rekomendacje na przyszłość, które ministerstwo zobowiązało się wdrożyć. Prototyp umieszczonego w internecie katalogu publikującego dane z urzędów wszystkich szczebli ma zostać uruchomiony na początku 2013 roku.
2. W ramach wypełniania zobowiązań związanych z przystąpieniem do Open Goverment Partnership, Ministerstwo Finansów Meksyku opublikowało federalne dane budżetowe. Można je wizualizować wykorzystując dostępne na stronie narzędzia lub pobrać jako plik .xls.
3.  Z okazji przypadającego 28 września dnia prawa do informacji (obchodzonego po raz dziesiąty), hiszpańska organizacja Access Info Europe ogłosiła konkurs fotograficzny na zdjęcie ilustrujące otwartość, przejrzystość i dostęp do informacji. Zwycięska praca zostanie wykorzystana na okładce wydanej z okazji jubileuszu publikacji.
4. Również 28 września, z okazji pierwszej rocznicy uruchomienia platformy AsktheEU.org, opublikowany zostanie raport dotyczący sposobu, w jaki instytucje unijne reagowały na zapytania. Tymczasem twórcy serwisu zbierają opinie dotyczące funkcjonowania narzędzia.
5. Sunlight Foundation uruchomiła Sunlight Academy, platformę edukacyjną zawierającą szereg „samoczków”, które mają pomóc dziennikarzom, badaczom czy aktywistom lepiej zaznajomić się z takimi zagadnieniami, jak analiza i wizualizacja danych oraz ich otwieranie.