otwarty rząd – linki – 25 marca 2013

  • Brytyjski data.gov.uk został wzbogacony o dwa otwarte narzędzia związane z mapowaniem: Map Based Search pozwala na obrysowanie na mapie obszaru i otrzymanie pełnego zestawu danych dotyczącego danego regionu, oraz Preview On Map. Kod dostępny jest w serwisie GitHub.
  • Wywiad z Danielem Rizzim (Komisja Europejska) poświęcony europejskiemu portalowi otwartych danych. W tej chwili portal przechowuje około 6000 zestawów danych z 15 instytucji, docelowo ma zawierać WSZYSTKIE dane Komisji Europejskiej.
  • Komisja Europejska pracuje obecnie nad stworzeniem wspólnego standardu metadanych. Jest to konieczne, by móc wymieniać oraz ponownie wykorzystywać informace zawarte w katalogach otwartych danych państw europejskich. Niedawno powołano specjalną grupę roboczą (można jeszcze do niej przystąpić) otwartą na osoby pracujące nad „państwowymi” portalami otwartych danych.
  • Projekt LinkedUp ogłosił serię konkursów – Veni, Vidi oraz Vici, mających na celu promowanie wykorzystywania połączonych otwartych danych. Pierwszy z konkursów, Veni, ma na celu stworzenie rozwiązań kreatywnie pokazujących i analizujących otwarte zasoby w celach edukacyjnych. Termin na zgłaszanie wniosków mija 27 lipca.
  • Zakończyło się przyjmowanie wniosków w konkursie Knight Foundation News Challenge. W związku z jawnością zgłoszeń, dzięki tej inicjatywie powstał już ogromny katalog pomysłów na ciekawe rozwiązania związane z otwartym rządem.
  • W Stanach Zjednoczonych trwał Sunshine week – inicjatywa mająca na celu promowanie otwartości rządzenia. Zainicjowany jako przedsięwzięcie obywatelskie, zyskał potężne poparcie administracji publicznej.