otwarty rząd – linki – 26 kwietnia 2013

1. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że wprawdzie państwowy zasób geodezyjny jest informacją publiczną, ale jest ona udzielana w oparciu o szczególne zasady zawarte w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. W praktyce oznacza to, że np. mapy mogą być udostępnione, ale odpłatnie.
2. We Wrocławiu powstała aplikacja mobilna, wykorzystująca dane udostępnione przez tamtejsze MPK, dzięki której można śledzić ruch tramwajów i autobusów.
3. Trwa Big Data Week. W  ponad 25 miastach świata odbywają się różnego rodzaju wydarzenia związane z analizą, wykorzystaniem i objaśnianiem dużych zbiorów danych.
4. Polskie biblioteki cyfrowe rozpoczęły udostępnianie swoich zasobów poprzez API Europeany.
5. Ciekawa infografika pokazująca, jak policja (w USA) wykorzystuje Twittera do komunikowania się z obywatelami.
6. Australijska agencja rządowa zajmująca się meteorologią (Australian Bureau of Meteorology) rozpoczęła publikację płatnych reklam na swojej stronie internetowej. Na razie jest to tylko faza testów, ale jeśli przebiegną one pomyślnie, reklamy zagoszczą na stronie na stałe.
7. W Czechach uruchomiono nowy serwis, InformaceProVšechny.Cz, za pośrednictwem którego można składać wnioski o dostęp do informacji publicznej.
8. Jak wynika z z raportu przygotowanego przez Access Info EuropeFundación Ciudadana Civio aż 54% wniosków o dostęp do informacji publicznej skierowanych do hiszpańskich urzędów, nie spotkało się z żadną odpowiedzią, a w wypadku pozostałych – odpowiedzi były przeważnie niepełne lub wnioski odrzucono. Hiszpania wciąż nie posiada przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej.