otwarty rząd – linki – 26 lipca 2013

1. Sieć organizacji zajmujących się działaniem na rzecz dostępu do informacji publicznej, FOIAnet, opublikowała najnowszy raport dotyczący tego, jak dostęp do informacji wykorzystywany jest do zwalczania korupcji czy poprawy jakości życia obywateli. Studium zawiera analizę konkretnych przypadków z siedmiu regionów świata.
2. W maju i czerwcu pracownicy australijskiego sektora publicznego mieli możliwość uczestniczenia w kursach dotyczących wykorzystania mediów społecznościowych w komunikowaniu się z obywatelami. Podsumowanie i materiały można znaleźć tutaj.
3. Oficjalny brytyjski portal otwartych danych, data.gov.uk, zachęca użytkowników do włączenia się w prace grupy doradczej (Open Data User Group), która ma wpływ na kształtowanie polityki rządu w obszarze otwartych danych.
4. Czy państwa przystępujące do Open Goverment Partnership nie skupiają się za bardzo na samym dołączeniu grona zrzeszonych w nim krajów zapominając, że kluczowe jest wypełnianie podjętych w jego ramach zobowiązań? Więcej na ten temat w artykule Davida Eavsa.
5. Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, australijskie organy administracji publicznej powinny publikować dane w otwarty sposób. Jednak zarówno ilość takich danych, jak i ich jakoś, pozostawia sporo do życzenia. Co zrobić, by przekonać urzędników, że sprawa jest naprawdę ważna?