otwarty rząd – linki – 27 listopada 2011

1. Organizacja Access Info Europe (we współpracy z Centre for Law and Democracy) opublikowała uwagi do założeń polityki udostępniania informacji  Open Government Partnership.  Według autorów analizy, w dokumencie OGP kładzie się nacisk na aktywne udostępnianie informacji przez administrację oraz konsultowanie polityk. Jednakże w prezentowanych założeniach brak konkretów. Nie uwzględniono w nim też prawa do informacji, jako jednego z podstawowych praw człowieka. Brakuje też jasnego systemu sankcji za nieudostępnianie informacji.
2. O tym, czym naprawdę jest otwarty rząd pisze  Pia Waugh. W artykule szkicowo nakreśla różnicę między pojęciami „Open Gov” i „Gov 2.0”, tłumacząc, że to drugie określenie dotyczy przede wszystkim wykorzystania nowych technologii do większego otwarcia się administracji na obywateli. Główne elementy „Gov 2.0” to otwarte dane (udostępnianie i wizualizacja), usługi publiczne skupione na potrzebach obywateli (wykorzystywanie uwag i pomysłów użytkowników w celu poprawy jakości usług) oraz zaangażowanie.
3. Jak nowoczesne technologie wpłynęły na działania ruchu „Occupy Wall Street„? Możliwość oglądania zdjęć i filmów w kilka chwil po ich zrobieniu, czytania na bieżąco komentarzy uczestników – wszystko to powoduje, że obserwatorzy wydarzeń nie są uzależnieni od przekazów medialnych. Wsparcie dla działań może być uzyskiwane jeszcze w ich trakcie, a nie długo po zakończeniu.
4. The Guardian uruchomił portal FactLab, którego celem „zamiana faktów w wiedzę”. Portal dysponuje danymi m.in. z Banku Światowego i ONZ. Umożliwia tworzenie prostych wizualizacji wybranych przez użytkownika wskaźników. Niestety nie daje dostępu do „surowych” danych.