otwarty rząd – linki – 27 stycznia 2012

1. Communia (organizacja zajmująca się kwestiami domeny publicznej w erze cyfrowej), której Centrum Cyfrowe jest nieformalnym członkiem, opublikowała stanowisko w sprawie Open Data Strategy (PDF) przygotowanej przez Komisję Europejską (o Strategii pisaliśmy na naszym blogu). Dotyczy ono przede wszystkim warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz zasobów domeny publicznej udostępnianych przez muzea, biblioteki i archiwa.
2. LAPSI (The European Thematic Network on Legal Aspects of Public Sector Information) ogłosiła wyniki konkursu na najbardziej przyjazny użytkownikom portal publikujący dane publiczne. Zwyciężył hiszpański, państwowy portal datos.gob.es.
3. Natomiast hiszpański region Nawarry ogłosił projekt ustawy dotyczącej przejrzystości i otwartego rządu. Powstał on w procesie konsultacji społecznych i eksperckich. Projekt zakłada m.in. obowiązek publikowania przez urzędy danych dotyczących ładu przestrzennego, wydatków publicznych czy dotacji oraz „dążenie do przewidywania potrzeb obywateli w tym zakresie”. Podkreślany jest też wymóg „technologicznej neutralności”, która faworyzuje rozwiązania open sourceowe.  Ponadto czas oczekiwania na odpowiedź na wnioski o dostęp do informacji ma się skrócić z 3 miesięcy do 15 dni. Projekt podobnej ustawy, która miałaby obowiązywać na szczeblu ogólnokrajowym, wkrótce ma zostać poddany konsultacjom społecznym.
4. Vivek Kundra (były Chief Information Officer w administracji Baracka Obamy) pisze o otwartych danych i efekcie sieciowym, jako „cyfrowym paliwie XXI wieku”. Dzięki odpowiedniemu skanalizowaniu ich potencjału będzie można ograniczyć korupcję, uczynić rząd bardziej otwartym, stworzyć nowy model dziennikarstwa czy rozwinąć komercyjny potencjał wykorzystania danych publicznych.