otwarty rząd – linki – 28 czerwca 2013

1. Rada Unii Europejskiej  przyjęła zmianę dyrektywy UE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Dyrektywa obejmie teraz zasoby muzeów, archiwów i bibliotek.
2. Przywódcy państw G8 podpisali „kartę otwartych danych„. Jednym z jej założeń jest domyślna publikowanie wszystkich danych publicznych w otwarty sposób.
3. O crowdsourcingu pisze Beth Noveck.
4. Chilijski projekt Poderopedia udostępnił opensourcową wersję swojej platformy, która służy prowadzeniu działań antykorupcyjnych.
5. Czy urzędnicy celowo utrudniają obywatelom angażowanie się w sprawy publiczne?
6. Filmik o tym, jak geeki otwierają rząd.