otwarty rząd – linki – 28 sierpnia 2011

1. Rozpoczęła się rejestracja na Open Government Data Camp, który odbędzie się 20-21 października w Warszawie. Celem konferencji jest propagowanie idei otwartości. OGD Camp organizują Open Knowledge Foundation i Centrum Cyfrowe.
2. Członkowie Open Economics Working Group (która stanowi część Open Knowledge Foundation) stworzyli „indeks otwartej wiedzy” (Open Knowledge Index). Ma on za zadanie śledzenie postępu w otwieraniu dostępu do informacji, danych i wiedzy. Indeks opiera się na trzech wymiarach – możliwości dostępu do wiedzy (capability), regulacje prawne (legislation) oraz zdolność wykorzystania danych i przekazania społeczeństwu (open society). Obecnie próba obejmuje 38 państw (i dane na lata 2009-2010), w ramach której porównywane są państwa OECD i BRIC. W obecnym zestawieniu najlepiej wypada Islandia.
3. Rządy powinny konkurować ze sobą w realizowaniu idei otwartości – tylko dzięki temu będzie ona nadal żywa, uważa Susan Crawford, profesor Cardozo Law School i była doradczyni Baracka Obamy. Więcej na ten temat także tutaj.
4. Włoski koncern energetyczny Enel stworzył portal, na którym udostępnia zbiory danych dotyczące działań formy. Ma to sprzyjać przejrzystości i wspierać innowacyjność. Jednakże, jak zauważają komentatorzy, pomimo nazwy „Enel Open Data”, dane nie spełniają definicji otwartości, ponieważ udostępnione są na licencji Creative Commons BY NC ND, która uniemożliwia wykorzystanie komercyjne, a także zmienianie, przekształcanie i tworzenie nowych aplikacji.