otwarty rząd – linki – 29 października

  1. WAŻNE: Komisja Europejska udostępniła ankietę na temat cyfrowej agendy dla Europy,  do jej wypełnienia zaproszeni są wszyscy zaangażowani w cyfrową politykę.
  2. Pozarządowe Centrum Dostępu Do Informacji Publicznej walczy o dostęp do map jako informacji publicznej.
  3. Rząd polski nie chce sprzeciwić się oddaniu kontroli nad Internetem Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej.
  4. Rząd brytyjski ogłosił plan oceny wykorzystania otwartych danych w administracji publicznej.
  5. Słowacja zharmonizowała prawo o dostępie do informacji publicznej z wymogami unijnymi, teraz każda instytucja musi ustalić i opisać zasady dalszego użycia pochodzących z niej informacji publicznych.
  6. Rząd austriacki ogłosił konkurs z nagrodami na aplikacje i wizualizacje wykorzystujące informację publiczną.
  7. Interesujące wizualizacje i infografiki: