Otwarty rząd – linki – 3 czerwca 2011

W tym tygodniu polecamy:
1. dwa artykuły z bloga Andrei Di Maio. W „Open Government Policies: Keeping Faith or Pulling the Plug?” autor pisze o potrzebie zmiany podejścia do planowania projektów Open Gov. Sugeruje, że należy skupić się na inicjatywach, które odpowiadają na konkretne, jasno zdefiniowane problemy. Natomiast w „Gov 2.0: It Takes a Crisis to Take Off, It Takes Much Less to Stall” stawia tezę, iż administracji w miarę łatwo przychodzi wykorzystanie do komunikacj z obywatelami takich narzędzi, jak portale społecznościowe w sytuacjach kryzysowych (np. powodzie), ale gdy sytuacja wraca do normy, ma tendencję do porzucania „bardziej nowoczesnego” podejścia.
2. najnowszy wpis na Open Data Stories, czyli studium przypadku opisujące, jak można „naprawiać” informacje pochodzące od adminiastracji przy pomocy otwartych danych.
3. wpis z bloga Neeli Kroes, podsumowujący pierwszy rok obowiązywania Agendy Cyfrowej dla Europy. A także narzędzie do wizualizacji wybranych wskaźników realizacji Agendy.    
4. oraz postulaty przygotowane przez środowiska organizacji pozarządowych na konferencję eG8 (m.in. powszechny dostęp do internetu). Oraz komentarz Edwina Bendyka do wydarzeń podczas eG8 i odbywającej się równolegle kontr-konferencji.