otwarty rząd – linki – 4 grudnia 2011

1. Miłosz Hodun z Fundacji Projekt: Polska  uczestniczył w odbywającej się w Durbanie (RPA)  konferencji klimatycznej COP17.  Miłosz bierze udział w projekcie Zaadoptuj Negocjatora (Adopt a Negotiator), którego celem jest informowanie szerokiego kręgu odbiorców o tym, w jaki sposób poszczególne rządy negocjują porozumienie w sprawie zmian klimatu, którego konsekwencje odczujemy my wszyscy. Projekt ma na celu uspołecznienie negocjacji. Uczestnicy codziennie tłumaczą skomplikowany techniczny język negocjatorów na przystępne komunikaty i komentarze. Dzięki temu więcej osób ma szansę reagować i starać się wpływać na swoich reprezentantów. Polska jest reprezentowana po raz pierwszy w projekcie. O projekcie pisze też wyborcza.pl.

 2. Rząd brytyjski nie ma zbyt wielu funduszy na inwestowanie w technologię, ale w zamian za to postanowił udostępnić coś, czego ma pod dostatkiem, czyli dane. O planach stworzenia Open Data Institute i korzyściach otwierania danych dla biznesu (wypowiedź Rufusa Pollocka z Open Knowledge Foundation) pisze Financial Times.
3. European Public Sector Information (ePSI) Platform opublikowała raport dotyczący ponownego wykorzystania danych dotyczących prac parlamentów. Raport pokazuje, że w ciągu ostatniej dekady coraz większa liczba aktorów życia społecznego zainteresowana jest śledzeniem pracy parlamentów i poszczególnych parlamentarzystów. Wynikiem tego jest powstanie szeregu stron internetowych, narzędzi i serwisów. Cele tych inicjatyw można podzielić na trzy kategorie: zwiększenie odpowiedzialności parlamentów i parlamentarzystów przed wyborcami, zwiększenie zaangażowania obywateli w proces legislacyjny, zwiększenie przejrzystości pracy legislatury poprzez poprawę dostępu do informacji o jej pracy.
4. Na koniec trochę przykładów wizualizacji danych:  słowacki portal vorsr.sk, dzięki któremu można wizualizować dane z rejestru przedsiębiorstw. Dane pobierane są na bieżąco z baz administracji państwowej. The Guradian przygotował własną wizualizację w oparciu o dane z najnowszego światowego indeksu korupcji Transparency International. Natomiast BBC przygotowało wizualizację „kto jest komu ile winien”, pokazującą zależności zadłużenia pomiędzy głównymi państwami strefy euro, Wielką Brytanią i USA.