Otwarty rząd – linki – 30 czerwca 2011

1. Rada Unii Europejskiej odwołuje się od wyroku Trybunału Sprawiedliwości z marca 2011, który otwierał drogę do większej przejrzystości podejmowania decyzji w instytucjach unijnych. Grecja i Wielka Brytania już wsparły sprzeciw wobec zwiększania transpartentości działania Rady.
2. Uruchomiono wersję alfa strony datacatalogs.org, której celem jest śledzenie katalogów otwartych danych z całego świata.
3. Oficjalnie uruchomiono także stronę OpenSpending.org, dzięki której można przeglądać, analizować i tworzyć wizualizację najróżniejszych zbiorów danych dotyczących wydatków publicznych. Serwis daje użytkownikom możliwość samodzielnego dodawania danych.