otwarty rząd – linki – 30 marca 2012

1. Organizacja Helpful Technology stworzyła „Przewodnik zaangażowania cyfrowego” (The Digital Engagement Guide), który ma pomóc przedstawicielom administracji publicznej w oswojeniu się z pracą z mediami cyfrowymi i społecznościowymi. Przewodnik zawiera prezentację użytecznych narzędzi, strategii, jakie można przyjąć w ich stosowaniu oraz konkretne przykłady zastosowania tych narzędzi przez urzędników w różnych częściach świata.
2. Bank Światowy opowiada się za otwartymi danymi geolokalizacyjnymi. Ma wspierać tylko te projekty, które będą umożliwiały otwarty dostęp do stworzonych baz danych. A o tym, że serwisy mapowe tworzone metodami społecznościowymi mogą sprawdzać się lepiej, niż rozwiązania komercyjne pisze Lucy ChambersOpen Knowledge Foundation.
3. Kolejny głos (tym razem z Australii) za tym, że publikowanie danych dla samej publikacji nie przynosi większych społecznych korzyści. By dane były przydatne, potrzebne jest ich prezentowanie w jakimś kontekście. Autor podkreśla, że spore pole do popisu mają tu organizacje pozarządowe.
4. We wrześniu 2011 roku rząd USA uruchomił platformę We the People, która umożliwia obywatelom składanie petycji i zbieranie podpisów pod nimi (po zebraniu określonej liczby podpisów, administracja ma obowiązek odpowiedzieć na petycję). Okazuje się jednak, że wprawdzie rząd słucha obywateli, ale niewiele z tą wiedzą robi.
5. Inny przykład z USA, tym razem kampanii crowdsourcingowej, której celem jest m.in znalezienie skutecznych sposobów na zwiększenie  dostępności usług publicznych dla osób niepełnosprawnych. Na utworzonej w tym celu stronie można zgłaszać swoje pomysły oraz oceniać i komentować pomysły zgłoszone przez innych.