otwarty rząd – linki – 30 września 2011

1. Komisja Europejska opublikowała raport podsumowujący badania dotyczące ekonomicznych korzyści płynących z ponownego wykorzystania informacji publicznej i ułatwiania dostępu. Wynika z niego, że zyski (pośrednie i bezpośrednie) z wykorzystania PSI (public sector information) sięgają dziesiątków miliardów euro rocznie, natomiast ułatwienie dostępu przyniesie milionowe oszczędności.
2. Poznań udostępnił API swojego serwisu miejskiego. Dzięki temu każdy zainteresowany będzie miał możliwość stworzenia własnych aplikacji, które będą korzystały z danych pochodzących z portalu poznan.pl.
3. Access Info Europe i Centre for Law and Democracy opublikowały pierwsze zestawienie ukazujące jakość ram prawnychdostępu do informacji publicznej w poszczególnych krajach świata (Global Right to Information Rating). Dane zebrano dla 89 państw. Wykorzystano 61 wskaźników, dotyczących siedmiu różnych obszarów (m.in. zakresu prawa dostępu do informacji, procedur, możlwiości odwołania się od negatywnej decyzji). W sumie każde z państw mogło uzyskać 150 punktów. W zestawieniu najlepiej wypadła Serbia (135 punktów), najgorzej Niemcy (37 punktów). Polska uzyskała 62 punkty.
4. Jest już dostępne nagranie z panelu „CC and Public Sector Information: >>Around-the-world<< – updates”, który odbył się podczas Światowego Zjadu Creative Commons w Warszawie. Zachęcamy do oglądania.

5. Według Access Info Europe zainaugurowana w ubiegłym tygodniu inicjatywa Open Government Partnership powinna położyć kres „hipokryzji transparencji”. Niektóre z państw uczestniczących w Partnerstwie (przed wszystkim Wielka Brytania) jednocześnie blokują na poziomie UE reformę prawa o dostępie do dokumentów unijnej administracji. O potencjale OGP pisze także David Eaves w swoim blogu.
6. Belgia uruchomiła portal otwartych danych data.gov.be, dzięki któremu organy administracji mogą udostępniać swoje zasoby. Obecnie dostępnych jest 60 zbiorów danych, większość z nich (ale nie wszystkie) dostępne są bezpłatnie.
7. Ruszył portal AsktheEU.org, który ma ułatwić procedurę uzyskiwania informacji od organów Unii Europejskiej. Portal gromadzi i udostępnia też odpowiedzi otrzymane za jego pośrednictwem. Portal powstał dzięki inicjatywie Access Info Europe.