otwarty rząd – linki – 31 sierpnia 2012

1. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji odpowiedziało na interpelację poselską złożoną przez posła Łukasza Gibałę w sprawie konieczności udziału Polski w Partnerstwie na Rzecz Otwartych Rządów (Open Government Partnership). W piśmie sporo jest informacji o działaniach ministerstwa na rzecz otwartości, nie ma niestety konkretnych deklaracji odnośnie przystąpienia Polski do OGP.
2. Gruzja uruchomiła portal prezentujący dane wyborcze (od 2008 roku). Umożliwia on przeglądanie zbiorów wg. różnych kryteriów, zobaczenia ich na mapie, a także pobranie danych w pliku .csv w wersji oryginalnej oraz angielskiej.
3. 15 sierpnia (Międzynarodowy Dzień Demokracji) w Rzymie, podczas World e-Parliament Conference zostanie oficjalnie ogłoszona deklaracja dotycząca otwartości parlamentu. Jej celem jest wyrażenie dążenia do przejrzystości procesu legislacyjnego i działania instytucji przedstawicielskich oraz włączanie obywateli w proces stanowienia prawa.
4. Alex Howar pisze o tym, jak wspierany przez Bank Światowy projekt tworzenia i wdrażania budżetu partycypacyjnego (w którym ważną rolę odegrała telefonia komórkowa) w jednej z prowincji Konga, przyczynił się do zwiększenia wpływów z podatków.