otwarty rząd – linki – 5 listopada 2011

1. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, ze Polska nie wdrożyła w sposób właściwy przepisów dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczącej ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Podczas rozprawy, która odbyła się 27. października, nie wydano jeszcze decyzji o karze, jaka zostanie nałożona na Polskę. Problemy z wdrażaniem unijnych zalecen mają także Słowacja i Estonia. Jeśli w ciągu dwóch miesięcy państwa te nie przedstawią Komisji satysfakcjonujących wyjaśnień, także wobec nich może zostać wystosowany pozew do Trybunału Sprawiedliwości.
2. Hiszpania uruchomiła portal otwartych danych. Jak narazie zawiera on ok. 400 zbiorów danych i działa w wersji beta.
3. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił projekt „Tell Us How”, w ramach którego urzędnicy, po zarejestrowaniu na dedykowanej stronie internetowej, mogą wypowiadać się na temat sposobów usprawnienia działania administracji publicznej. Podobna inicjatywa pojawiła się też w Rosji. Tak z kolei każdy obywatel ma mieć możliwość wypowiadania się na temat działań prezydenta. Użytkownicy przy rejestracji podają swój zawód, co umożliwia im branie udziału w dyskusjach tematycznych oraz głosowanie nad prezydenckimi inicjatywami.
4. Austriacka społeczność otwartych danych skupiona wokół portalu open3.at ogłosiła konkurs poetycki o otwartym rządzie („The Open Government Poetry Contest”) pod hasłem „Wiersze dla zaangażowania”. Prace (w języku angielskim i niemieckim) można zgłasza do 10 grudnia 2011. Przykłady poezji otwartorządowej oraz więcej informacji o konkursie można znaleźć tutaj.