otwarty rząd – linki – 5 października 2012

1. W ubiegłą niedzielę, 28 września, obchodzono (już po raz 10) dzień Prawa Dostępu do Informacji. Przy tej okazji ogłoszono podsumowanie roku działania platformy AsktheEU, za której pośrednictwem można wnioskować o udostępnienie unijnych dokumentów. Zgłoszono 214 wnioski. W 65% wypadków w odpowiedzi udostępniono wszystkie (37%) lub część (28%) pożądanych dokumentów. Natomiast w 12% wypadków wnioskodawcy nie doczekali się odpowiedzi.
2. W drugim roku funkcjonowania Open Government Partnership przewodnictwo objęły Wielka Brytania i Indonezja. Jak do tej pory 46 z 57 państw członkowskich przedstawiło swoje plany działania. W marcu 2013 roku ma zacząć funkcjonować niezależny mechanizm monitorowania postępu w realizacji podjętych zobowiązań.
3. ePSI Platform opublikowała raport obowiązujących w europejskich państwach opłaty za ponowne wykorzystanie danych publicznych (PDF). Znowelizowania Dyrektywa UE dotycząca dostępu do informacji, ma zdecydowanie ograniczyć liczbę sytuacji, w których administracja publiczna będzie mogła takie opłaty pobierać.
4. NASA zachęca deweloperów, programistów i innych zainteresowanych do zaangażowania we wspólne stworzenie  API, dzięki któremu będzie można łatwiej korzystać z udostępnionych danych. Agencja liczy, że dzięki takiemu crowdsourcingowemu podejściu uda się wypracować nowe sposoby na poznawanie wszechświata i wykorzystanie zebranych na jego temat informacji.
5. Film (horror) stworzony w kilka godzin, wyłącznie w oparciu o otwarte dane:

Horror in Kallio / Open Video Make Session project from RemixHelsinki on Vimeo.