otwarty rząd – linki – 6 listopada

1. Od 1 listopada wszystkie organy administracji publicznej w Wielkiej Brytanii mają obowiązek stosować się do zasad otwartych standardów. Zostały one wypracowane w drodze konsultacji społecznych, które były prowadzone w pierwszej połowie 2012 roku.
2. Francuski rząd utworzył nową agencję, która ma przejąć pieczę nad procesami unowocześnienia administracji i otwierania publicznych zasobów danych. Do tej pory zadania te były rozproszone między różnymi jednostkami.
3. Sąd Najwyższy Hiszpanii nakazał organizacji Access Info Europe zapłacenie 3000 euro w związku z pytaniem skierowanym przez nią do rządu o to, jakie podejmuje działania w celu zwalczania korupcji. Decyzja została uzasadniona stwierdzeniem, iż organizacja nie zwróciła się o dostęp do informacji, a o udzielenie wyjaśnień.
4. Inne nie najlepsze wieści z Hiszpanii: państwa agencja meteorologiczna podjęła decyzję o rozpoczęciu pobierania opłat za dostęp do danych pogodowych, które od 2010 roku były udostępniane bezpłatnie.
5. Source to wspólny projekt Fundacji Knight i Mozilli z działu OpenNews poświęcony wspieraniu dziennikarstwa opartego na danych, rozwijaniu zbierania danych i budowy aplikacji i oprogramowania . Na razie projekt zawiera kilka zestawów danych, przykłady wykorzystania i pierwsze poradniki.
6. mySociety uruchomiło platformę, na której publikowany jest otwarty kod narzędzia FixMyStreet, które służy do zgłaszania problemów w przestrzeni publicznej, jak dziury w drogach czy przepalone latarnie.
7. Nigeria szykuje się do otarcia danych dotyczących przypadków wycieków ropy i rekultywacji zanieczyszczonych obszarów, z ostatnich sześciu lat. Ma to nie tylko służyć przejrzystości, ale również lepszemu zarządzaniu tego typu kryzysom w przyszłości.