otwarty rząd – linki – 6 września 2013

1. Na Słowacji uruchomiono serwis otvorenésúdy.sk (Otwarte Sądy). Strona, zainicjowana przez Trasparency International Słowacja, ma za zadanie zbierać i publikować informacje dotyczące sądownictwa. Każdy sąd i każdy sędzia mają na niej swój profil, który zawiera m.in. podstawowe informacje ich pracy, liczbę wydanych wyroków itd. Kod strony opublikowany jest na GitHubie.
2. Komisja Europejska uruchomiła konsultacje dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej. Dotyczą ode między innymi standardu licencji i ewentualnych opłat. Konsultacje trwają do 22 listopada 2013 r.
3. Knight Foundation ogłosiła kolejny konkurs w ramach  Knight News Challenge. Tym razem nagradzane będą innowacyjne projekty dotyczące zdrowia.
4. Sunlight Foundation opublikowała raport dotyczący przejrzystości procedur przy udzielaniu zamówień publicznych na Słowacji. Z raportu wynika między innymi, że udostępnianie danych online ma pozytywny wpływ na wzrot aktywności i skuteczność obywatelskich inicjatyw strażniczych.
5. Pomimo różnych prób, instytucje publiczne nie wykorzystują w pełni możliwości, jakie daje im zaangażowanie obywateli w proces rządzenia przy wykorzystaniu narzędzi crodwsourcingowych. Bardzo ważne jest, żeby nie rozpoczynać takich działań od razu na wielką skalę, ale po trochu testować różne rozwiązania.