otwarty rząd – linki – 7 grudnia 2012

1. Organizacje pozarządowe w liście otwartym apelują do Ministra Finansów ws. jego propozycji zmian w ustawie o zbiórkach publicznych. Pod listem podpisało się już ok. 550 organizacji. Komentarz VaGli.
2. Dla wszystkich tych, którzy „chcą zrozumieć i wykorzystywać dane budżetowe w swojej pracy” polecamy „Spending Data Handbook„.
3. Działalność rozpoczął Open Data Institute. Instytut, na którego czele stanęli Nigel Shadbolt i Tim Berners-Lee, ma wspierać i propagować wykorzystanie otwartych danych. Będzie to czynił zarówno poprzez organizowanie szkoleń, jak i na przykład wspieranie początkujących przedsiębiorców, których w swym modelu biznesowym na głównym miejscu stawiają wykorzystanie otwartych danych.
4. Rząd Portugalii ogłosił wytyczne dotyczące publikacji danych publicznych przy użyciu otwartych formatów, do których stosować mają się wszystkie jednostki administracji.
5. UNDP (agenda ONZ ds. rozwoju) uruchomiła przeglądarkę pomagającą w wykorzystywaniu gromadzonych danych o działaniach i projektach pomocowych.
6. Open Government Partnership wybrał doradców, którzy będą oceniać realizację zobowiązani dotyczących przejrzystości, podjętych przez państwa członkowskie.
7. Bank Światowy opublikował „Open Government Data Toolkit„, który wyposaża po podstawową wiedzę niezbędną do rozpoczęcia projektu opartego o otwarte dane. Zasób ma być rozwijany w oparciu o uwagi użytkowników.
8. Transparency International opublikowała najnowszy raport dotyczący percepcji korupcji w poszczególnych krajach świata. W tym roku najlepiej wypadły Dania, Finlandia i Nowa Zelandia, najgorzej – Somalia. Komentarz w The Guardian.