otwarty rząd – linki – 7 lipca 2012

1. Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła rezolucję potwierdzającą, że prawa człowieka w internecie odpowiadają prawom człowieka w świecie rzeczywistym i muszą być chronione.
2. Posłowie do Parlamentu Europejskiego odrzucili w głosowaniu plenarnym projek ACTA. Petycję do PE z prośbą o odrzucenie traktatu podpisały blisko trzy miliony osób.
3. Dwóch posłów przygotowało interpelacje w związku z brakiem decyzji o przystąpieniu Polski do Open Government Partnership – Michał Jaros oraz Łukasz Gibała.
4. Od 1 lipca nowopowstały unijny DG CONNECT będzie zajmował się tematyką związaną z Agendą Cyfrową.
5. Deloitte przygotowała raport na temat otwartych danych i ich wpływu na innowacyjność.
6. Bułgaria rozpoczęła publikowanie danych dotyczących wydatków rządowych. To element realizacji strategii członkostwa w OGP.