otwarty rząd – linki – 8 marca 2013

1. Nagrania i prezentacje z konferencji ePSIplatform 2013 są już dostępne online.
2. Prezentacja kilku darmowych narzędzi służący do analizy i wizualizacji danych, użytecznych także dla tych osób, które nie mają zbyt dużego doświadczenia.
3. Filadelfia opublikowała przewodnik dla urzędników, który ma ułatwić wdrażanie standardów otwartości w udostępnianiu danych miejskich. Dokument powstał na potrzeby wewnętrzne, ale zdecydowano się go upublicznić, wychodząc z założenia, że może przydać się też w innych miastach.
4. O doświadczeniach wynikających z wdrażania w Kenii inicjatywy otwartych danych pisze jeden z jej twórców, Al Kags.
5. Jednym z następstw skandalu korupcyjnego, który wybuchł w Hiszpanii jest wzrost niechęci urzędników publicznych do prasy. Posunięto się do tego, że konferencje prasowe  (a raczej oświadczenia oficjeli) są prezentowane dziennikarzom w osobnym pomieszczeniu na ekranie i nie maja oni szans na zadawanie pytań.
6. Włoski senat rozpoczął publikanie na swoich stronach ustaw w formacie XML. Uruchomił też w ostatnim czasie portal otwartych danych.
7. Filmik o tym, na czym polega projekt Open States prowadzony przez Sunlight Foundation.