otwarty rząd – linki – 9 września 2011

1. Przykład dobrych praktyk: projekty urządzeń i rozwiązania technologiczne można udostępniać za darmo, podobnie jak oprogramowanie typu open source. Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) przygotowała licencję Open Hardware Licence (OHL), umożliwiającą legalne kopiowanie urządzeń. Więcej na ten temat można przeczytać także tutaj.
2. Zachęcamy do lektury dwóch wywiadów: rozmowy z Michałem Bonim, w której wspomina on o otwartości i nowych formach partycypacji oraz z Dariuszem Boguckim o polskiej e-administracji, gdzie mowa także o projekcie Centrum Cyfrowego „Otwarty rząd w Polsce”.
3. Wystartował serwis ePaństwo (portal twórców Sejmometru) prezentujący szeroki zakres danych dotyczących funkcjonowania państwa (od wskaźników cen, przez sprawozdania organów administracji publicznej po katalog aktów prawnych).
4. Opulikowana została „Deklaracja waszyngtońska własności intelektualnej i interesu publicznego”, której założenia wypracowano podczas Global Congress on Intellectual Property and the Public Interest. Postulowane jest w niej m.in. docenienie otwartości i domeny publicznej, wsparcie dla kreatywności w sferze kultury, znalezienie równowagi między ochroną własności intelektualnej a dobrem publicznym. Deklarację można podpisać tutaj.
5. Ogłoszono wyniki konkursu „Best of the Web” na najlepsze portale administracji lokalnej w USA. W kategorii stanów wygrało Arkansas, w kategorii miast Seattle. Krytyczny komentarz dotyczący kryteriów wyboru zwycięzców konkursu można przeczytać tutaj, natomiast entuzjastyczny artykuł  na temat konkursu tutaj.
6. A na koniec wizualizacja prezentująca technologiczny rozwój Sieci.