Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov.

Publikacja jest próbą całościowej prezentacji zagadnienia otwartego państwa i osadzenia go w lokalnych realiach. Oprócz opisania głównych założeń programowych i genezy tego nowatorskiego, wdrażanego na całym świecie, podejścia, ambicją autorów było zaprezentowanie w jak najszerszym kontekście społeczno–polityczno–prawnym atmosfery dyskusji i różnorodności podejść do problemu otwartości oraz związanych z nim procesów i zjawisk.

Pobierz PDF