Publikacja jest próbą całościowej prezentacji zagadnienia otwartego państwa i osadzenia go w lokalnych realiach. Oprócz opisania głównych założeń programowych i genezy tego nowatorskiego, wdrażanego na całym świecie, podejścia, ambicją autorów było zaprezentowanie w jak najszerszym kontekście społeczno–polityczno–prawnym atmosfery dyskusji i różnorodności podejść do problemu otwartości oraz związanych z nim procesów i zjawisk.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo