Parlament Europejski a Jednolity Rynek Cyfrowy

Stworzenie w pełni zintegrowanego Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market – DSM) jest jednym z głównych priorytetów obecnej Komisji Europejskiej. W odpowiedzi na Strategię przedstawioną przez Komisję, Parlament Europejski przegłosował 19 stycznia rezolucję „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”. Za dokumentem głosowało 551 europosłów, przeciwko było tylko 88, a 39 się wstrzymało od głosu.

Przyjęta rezolucja nie jest wiążąca dla Komisji, a jedynie określa kierunki ważne dla Parlamentu Europejskiego w kwestii DSM. Wśród postulatów warto zwrócić uwagę na propozycje:

– zreformowania prawa autorskiego tak aby było dostosowane do cyfrowych realiów,

– zharmonizowania dozwolonego użytku w Unii Europejskiej,

– wprowadzenia dozwolonego użytku w zakresie eksploracji danych,

– skończenia z praktykami ograniczeń terytorialnych w dostępie do towarów i usług,

– zachowania ostrożności w kwestii wprowadzania paneuropejskich licencji jako odpowiedzi na problem geoblockingu,

– uczynienia zasadą otwarty dostęp (open access) wyników badań, które były finansowane min. w 50% ze środków publicznych,

– zniesienia dyrektywy w sprawie ochrony prawnej baz danych.

Więcej na ten temat rezolucji Parlamentu Europejskiego można przeczytać na blogu Stowarzyszenia Communia.