Po debacie: jakie prawo autorskie po ACTA?

We wtorek 28 lutego współorganizowaliśmy razem z Zachęta, ICM UW oraz Fundacją Nowoczesna Polska debatę o przyszłości prawa autorskiego po ACTA. Punktem wyjścia było wspólne stanowisko Centrum i ICM UW, które diagnozuje 5 obszarów, w który zmiany są konieczne. Ponad dwugodzinne spotkanie pozwoliło nie tylko rozpocząć dyskusję wokół problemów opisanych w stanowisku, ale również określić wątki, które muszą być poruszone w dalszych rozmowach o ew. zmianach prawa autorskiego w Polsce.
W debacie brali udział Michał Komar (Stowarzyszenie Autorów ZAIKS), Jarosław Lipszyc (Fundacja Nowoczesna Polska), Bogusław Pluta (Związek Producentów Audio Video), Helena Rymar  (Creative Commons Polska), Krzysztof Siewicz (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego). Specjalny głos zabrały również Barbara Szczepańska (EBLIDA)  Agata Wacławik-Wejaman (Google Polska), Konrad Gliściński (WPiA UJ), Marcin Maruta (Maruta i Wspólnicy) oraz Jarosław Czuba (NINA). Spotkanie prowadził Alek Tarkowski.
Poniżej przedstawiamy nagranie wideo z debaty (2 części, łącznie ok 130 min.), dyskusja zostanie również spisana i opublikowana na łamach serwisu dwutygodnik.com. Relacja z debaty pojawiła się już w Gazecie Prawnej.