Pocztówka ze zjazdu Akademii Orange

W piątek braliśmy udział w dorocznym zjeździe Akademii Orange, na którym spotykają się wszyscy grantobiorcy Fundacji. Akademia to jeden z flagowych otwartych programów grantowych – Fundacja nie tylko oczekuje stosowania wolnych licencji, ale wspiera grantobiorców we wdrażaniu otwartości i dzieleniu się zasobami. Zjazd jest dla nas zawsze okazją do spotkania z praktykami i porozmawiania o tym, jak otwartość sprawdza się w domach kultury, bibliotekach, organizacjach społecznych zajmujących się edukacją i kulturą, w miastach, miasteczkach i na wsi.

Zjazd Akademii Orange

W tym roku zaproponowaliśmy uczestnikom warsztat na bazie naszej „Otwartej lekcji” (projektu w którym dzięki scenariuszowi lekcji otwartościowej każdy może zorganizować warsztat samokształceniowy o otwartości). Poprosiliśmy uczestników zjazdu, by pomogli nam rozwinąć ćwiczenia z naszej lekcji lub wymyślić nowe. Punktem odniesienia była nasza zeszłoroczna zabawa w remiksowanie dzieł sztuki. W krótkim czasie powstał szereg ciekawych pomysłów i uwag:

  • LARWA to pomysł na projekt pomagający pracownikom muzeów do zrozumienia i zaakceptowania idei dzielenia się zasobami. Po pierwsze, w ramach projektu muzealnicy tworzyliby własne scenariusze zajęć, a następnie realizowali zajęcia według scenariusza kolegów, rozwijając zawarte w nich pomysły. Tak by „larwy” scenariuszy przekształciły się w „motyle”. W drugim ćwiczeniu nauczyciele tworzyliby w muzeach scenariusze lekcji w oparciu o zasoby muzealne, demonstrując ich przydatność w edukacji.
  • CZYJE TO JEST? to warsztaty przepracowujące emocje wokół własności intelektualnej metodą dramy. Uczestniczące w warsztacie dzieci odgrywałyby scenki związane z wykorzystaniem cudzych prac, dyskutując o kradzieży, zapożyczeniu, twórczości i remiksie. Po przepracowaniu emocji, uczestnicy razem ustalaliby wspólne zasady dzielenia się twórczością.
  • PRZEPIS NA CIASTO to ćwiczenie, dla którego punktem wyjścia jest prosty przepis na ciasto. Uczestnicy mają za zadanie go rozwinąć, wymyślając przepisy na bardziej skomplikowane ciasta – ćwiczenie jest ilustracją remiksowania, i pozwala dyskutować o tym kto ma prawa do przepisów, co by było gdyby za korzystanie z przepisu trzeby by płacić, i o tym że przepis jest tak naprawdę dobrem wspólnym.
  • SĄD to ćwiczenie w formie dramy dla uczniów gimnazjów i liceów. Uczestnicy dostają 5 przykładów zachowań, o których legalności ma rozstrzygnąć powołany sąd. Takim przykładowym casem może być historia chłopaka, który sprzedaje w szkole płyty ze skopiowaną muzyką. Grupa jest podzielona na oskarżycieli, obrońców i sąd. Efekt? Lepsza znajomość kwestii związanych z prawem autorskim i większe wyczulenie na sytuacje, które mogą się przytrafić każdemu, a które nie zawsze są jednoznacznie oceniane jako legalne lub nie.
  • NAGRYWAJĄ MNIE to warsztat dla gimnazjalistów i licealistów, w którym uczestnicy dzielą się na zespoły muzyczne i publiczność koncertu i odgrywają sytuację, w której podczas występów zespołu publiczność dowolnie korzysta ze sprzętu rejestrującego dźwięk i obraz. Po odegraniu takiej sytuacji, grupa podejmuje się dyskusji o emocjach i motywacjach, które towarzyszyły ich zachowaniom – czy „muzycy” mieli coś przeciwko nagrywaniu podczas koncertu? Czy publiczność zastanowiła się nad konsekwencjami swojego zachowania? To znów praca na emocjonalnej stronie kwestii związanych z własnością intelektualną, która niesie również poznanie i przyswojenie pewnych zasad prawnych.

To tylko niektóre pomysły zaproponowane przez uczestników. Jesteśmy za wszystkie bardzo wdzięczni. Kiedyś zbierzemy je w otwartościową książkę kucharską z przepisami na ćwiczenia i warsztaty.