Polska powinna przystąpić do Open Government Partnership

W ostatnich dniach Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji PublicznejPiotr Waglowski zaapelowali do rządu o przystąpienie Polski do Open Government Partnership (Partnerstwa na Rzecz Otwartego Rządu). Centrum Cyfrowe oczywiście przyłącza się do tego apelu (przystąpienie Polski do OGP postulowaliśmy już 6 lutego, w stanowisku opublikowanym w trakcie debaty na temat ACTA w KPRM).
Open Government Partnership (o którym pisaliśmy kilkakrotnie na naszym blogu) to inicjatywa zainaugurowana 20 września 2011 roku, dzięki współpracy rządów Brazylii, Indonezji, Meksyku, Norwegii, Filipin, RPA, Wielkiej Brytanii i USA. Jej celem jest między innymi zwiększanie przejrzystości, walka z korupcją, wzmacnianie pozycji obywateli i wdrażanie nowoczesnych technologii w celu poprawy jakości pracy administracji. W przyjętej we wrześniu deklaracji przeczytać można między innymi, że państwa uczestniczące w Partnerstwie przestrzegają „zasady otwartości w kontaktach z obywatelami, tak aby świadczone usługi były jak najlepsze, przy optymalnym wykorzystaniu zasobów publicznych, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań i zapewnieniu bezpieczeństwa wspólnotom. Postępujemy według zasad przejrzystości i otwartości rządu(…)”. Deklarują „zwiększenie dostępu do informacji na temat działań rządowych (…), wsparcie uczestnictwa w życiu społecznym (…), wdrażanie najwyższych standardów rzetelności zawodowej w całej administracji” (tłumaczenie polskie przygotowane przez PC DIP). Obecnie w inicjatywie uczestniczy 51 państw.
Naszym zdaniem istotna jest przede wszystkim nie tyle formalna przynależność Polski do OGP, ale fakt iż wiąże się z nią przyjęcie zobowiązań działania na rzecz otwartości, wraz z harmonogramem ich realizacji. Jakiego rodzaju działania powinny być podjęte przez polski rząd opisaliśmy w naszym raporcie „Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce”. Wymieniamy tam 21 rekomendacji, które dotyczą m.in. sposobu udostępniania publicznych zasobów informacyjnych czy demokratyzacji procesów decyzyjnych.