Polski rynek książek szkolnych a interwencja poprzez program„Cyfrowa szkoła”

Pobierz raport w formacie PDF.

Opracowanie to jest poświęcone analizie programu „Cyfrowa szkoła” od strony jego potencjału do wprowadzenia pozytywnych zmian w zachowania aktorów biorących udział w edukacji polskiego społeczeństwa. Ocena tego potencjału jest zaproponowana tutaj poprzez pryzmat wpływu analizowanego programu na rynek książek szkolnych i zachowania dwóch dominującychgrup podmiotów uczestniczących w tym rynku –nauczycieli szkolnych i wydawców książek szkolnych.