Polski rząd podpisze ACTA w przyszłym tygodniu

Wczoraj na spotkaniu grupy „Dialog” (organizacje społeczne, izby gospodarcze i internauci) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiciele rządu wreszcie poinformowali o planach związanych z, wywołującym wiele kontrowersji, porozumieniem ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Polski rząd ma podpisać dokument 26. stycznia.
Jak informuje strona Ministerstwa Gospodarki, „ACTA to umowa międzynarodowa, której celem jest lepsze egzekwowanie praw własności intelektualnej (…). Zapobiega głównie naruszeniom własności intelektualnej, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności w sektorach takich jak rolnictwo, przemysł, sztuka, kultura i nauka.”
Jednakże zarówno treść, jak i sposób prac nad ustawą (podczas negocjacji opinia publiczna nie była informowana o ustaleniach) wzbudził szereg protestów organizacji pozarządowych. Grupa organizacji (w tym Centrum Cyfrowe) wystosowała (jeszcze przed wspomnianym spotkaniem grupy „Dialog”) w tej sprawie apel do premiera Donalda Tuska. Zwraca się w nim uwagę na fakt, iż „ACTA stwarza poważne ryzyko naruszenia praw podstawowych – prawa do prywatności i wolności słowa”. Przyjęcie ustawy może prowadzić do blokowania legalnych treści dostępnych w internecie, ponieważ w ramach „środków zabezpieczających” przewiduje odcinanie użytkowników od konkretnych usług telekomunikacyjnych. Dopuszcza też monitorowanie i rejestrowanie działań podejmowanych w sieci przez użytkowników,  nawet w wypadku braku uzasadnionych podejrzeń o niezgodność ich zachowań z prawem.
Po spotkaniu grupy „Dialog” minister Michał Boni zwrócił się do premiera z prośbą o ponowną dyskusję ws. ACTA.