Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej – nowe wyzwanie dla instytucji kultury

„Ponowne wykorzystanie informacji publicznej – nowe wyzwanie dla instytucji kultury” to raport opracowany w czerwcu 2014 roku przez Helenę Rymar, Katarzynę Rybicką oraz Alka Tarkowskiego. W raporcie zostały przeanalizowane najważniejsze zmiany, jakie czekają instytucje kultury (biblioteki, archiwa oraz muzea) w związku z wdrożeniem do polskiego prawa nowelizacji Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dyrektywa 2003/98/WE, nowelizowana przez Dyrektywę 2013/37/WE). W trakcie publikacji raportu trwały dyskusje nad przedstawionymi rzez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji założeniami projektu nowelizacji ustawy. Dyrektywa musi zostać zaimplementowana do polskiego prawa do lipca 2015 roku.

Raport obejmuje informacje na temat istniejących ram prawnych dotyczących udostępniania informacji publicznej, (której szczególny rodzaj mają stanowić stanowią cyfrowe zasoby dziedzictwa); kluczowe elementy nowej regulacji z punktu widzenia instytucji kultury, oraz takie sposoby implementacji Dyrektywy, by wspierać otwartość zasobów dziedzictwa.

Centrum Cyfrowe oraz Creative Commons Polska od niemal dekady pomagają instytucjom kultury wdrażać nowe, otwarte modele dzielenia się cyfrowym dziedzictwem kultury. W ramach projektu „Kultura na serwery” wspieramy instytucje kultury we wdrażaniu procesów otwartej digitalizacji i udostępniania zbiorów, w tym wdrożenia reguł ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Pobierz publikację (PDF).