Poprowadź warsztaty z kompetencji cyfrowych. Ruszył nabór na trenerów i trenerki

Warsztaty z kompetencji cyfrowych - nabór trenerski (2)
Tytuł: Warsztaty z kompetencji cyfrowych - nabór trenerski (2)

Osoby z doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów poszukiwane! Otwieramy kolejną turę rekrutacji na trenerów i trenerki, którzy poprowadzą warsztaty z kompetencji cyfrowych w naszym projekcie SpołEd. Masz świetny pomysł na temat spotkania? Zgłoś się!

Kogo szukamy?

 • osób świadomych możliwości płynących z wykorzystania nowych technologii i narzędzi cyfrowych w edukacji i funkcjonowaniu bibliotek
 • chętnie dzielących się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami
 • ceniących otwartość w nauce, edukacji i twórczości

Najważniejsze zadania trenerki/trenera

 • opracowanie tematu i scenariuszy warsztatów (możliwość skorzystania z gotowych scenariuszy dostępnych na licencjach Creative Commons), zaplanowanie terminu i zapewnienie miejsca warsztatów lub narzędzia do jego przeprowadzenia online
 • przeprowadzenie jednej serii – czyli trzech warsztatów z kompetencji cyfrowych dla osób w wieku 18-64 lat, w formie stacjonarnej lub online
 • rekrutacja uczestników przy wsparciu Centrum Cyfrowego
 • zebranie i przekazanie Centrum Cyfrowemu dokumentacji związanej z realizacją warsztatów

Czego mogą dotyczyć prowadzone warsztaty?

 • Tworzenia grafik za pomocą darmowych programów graficznych
 • Rozwijania zainteresowań przy wykorzystaniu internetu i narzędzi cyfrowych
 • Szukania i docierania do informacji, zasobów, źródeł
 • Cyberbezpieczeństwa
 • Podstaw obsługi komputera
 • Tworzenia gier i aplikacji webowych
 • Narzędzi do tworzenia gier i ankiet
 • Tworzenia i korzystania z otwartych zasobów edukacyjnych
 • Komunikacji przez internet

oraz wielu innych tematów, które dotyczą kompetencji cyfrowych. Zakres tematyczny projektu jest bardzo szeroki.

Warunki, które musisz spełnić

 • przesłanie oferty z wyceną zlecenia/usługi zgodnie z zasadami opisanymi w ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności (pamiętajcie o przesłaniu wszystkich dokumentów: zał. nr 1 – formularza ofertowego, zał. nr 2 – wykazu osób i doświadczenia, CV, zaświadczenia o kursach oraz referencji/zaświadczenia pracy 3-mcy w instytucjach kultury)
 • udokumentowane ukończenie przynajmniej jednego kursu, szkolenia i/lub warsztatu stacjonarnego lub online dotyczącego przynajmniej dwóch z poniższych tematów:
  – tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych,
  kompetencji cyfrowych,
  – prowadzenia zajęć i/lub warsztatów dla dorosłych,
 • udokumentowane co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w pracy w bibliotece, szkole, domu kultury, organizacji pozarządowej lub innej instytucji kultury,
 • możliwość wzięcia udziału w szkoleniu trenerskim online organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Centrum Cyfrowe 23-24 września 2021 r.

Szczegółowe informacje. Jak zgłosić swoją ofertę?

Na przeprowadzenie przez każdego trenera/każdą trenerkę serii trzech warsztatów Fundacja przeznaczy maksymalnie 2380 zł brutto.

Na zgłoszenia czekamy do 1 września do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat zamówienia oraz zasady przesyłania ofert dostępne są tu:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64654?sekcja=ogloszenie

Pytania do treści ogłoszenia prosimy zadawać za pośrednictwem bazy konkurencyjności – sekcja pytania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64654?sekcja=pytania a następnie + Dodaj pytanie)