Portal ngo.pl o hackatonie

Wywiad z Alkiem Tarkowskim na temat hackatonu „otwarte dane publiczne”, który odbył się 4 grudnia 2010 roku, zamieścił na swoich łamach portal ngo.pl.
Można go znaleźć pod tym adresem: http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/611892.html