Pracownie komputerowe na obszarach wiejskich. Centrum Cyfrowe zrealizowało na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  badanie dotyczące sieci publicznych punktów dostępowych do internetu (tzw. PIAPów). Socjologowie Michał Danielewicz i Paweł Mazurek przeprowadzili badania terenowe  i rozmowy z opiekunami najbardziej efektywnych placówek. Raport w formacie PDF.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo