Pracownie komputerowe na obszarach wiejskich

Centrum Cyfrowe zrealizowało na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego badanie dotyczące sieci publicznych punktów dostępowych do internetu (tzw. PIAPów). Socjologowie Michał Danielewicz i Paweł Mazurek przeprowadzili badania terenowe i rozmowy z opiekunami najbardziej efektywnych placówek. Raport w formacie PDF.