Prawo autorskie po ACTA?

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, ICM UW, Fundacja Nowoczesna Polska oraz Zachęta Narodowa Galeria Sztuki zapraszają 28.02 na debatę Prawo autorskie po ACTA? Tematem spotkania będzie przyszłość prawa autorskiego w Polsce. Podczas debaty będziemy dyskutować o tym co się nie sprawdza w obecnym systemie prawnym, dlaczego prawo autorskie nie nadąża za rozwojem świata cyfrowego oraz omówimy konkretne propozycje regulacji prawnych, które odpowiadałyby zmieniającej się rzeczywistości – chroniły prawa autorów i twórców, ale jednocześnie dawały szeroki dostęp do treści społecznych i kulturowych.
W debacie wezmą udział:
Helena Rymar, Creative Commons Polska
Krzysztof Siewicz, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Jarosław Lipszyc, Fundacja Nowoczesna Polska
Michał Komar, Stowarzyszenie Autorów ZAIKS
Prowadzenie: Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska)
Miejsce: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, sala kinowa, wejście od ulicy Burschego
Czas: środa, 28.02. 2012, godzina 18.00
Rejestracja: www.prawopoacta.evenea.pl 
Centrum Cyfrowe oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM UW) przygotowały stanowisko w sprawie reformy prawa autorskiego w Polsce, można się z nim zapoznać tutaj.