Projekty zmian, zmiany projektu

Ostatnio Centrum Cyfrowe ma trochę powodów do radości. Rządowy Elementarz dla pierwszoklasistów zaprezentowany, trwają prace nad e-podręcznikami, coraz więcej mówi się o otwartości i prawach autorskich. Bardzo cieszy, że zmienia się język tej debaty. Ostatnio opiniowaliśmy projekt Programu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych na lata 2014-2016 – gdzie w końcu mówi się o prawie autorskim nie używając pojęć wartościujących – „piractwo”, „kradzież”. Można? Można.
W Programie więcej jest działań edukacyjnych i badawczych, oraz takich które mają zwiększać świadomość czym jest prawo autorskie i jak legalnie korzystać z treści dostępnych w Internecie. Znalazł się tam też postulat, aby przy realizacji powyższych zadań uwzględniać partnerstwo publiczno-społeczne – nowy priorytet MKiDN). Niestety mamy wrażenie, że główny nacisk kładziony jest na działania w sferze kultury, podczas gdy warto byłoby rozszerzyć je na sferę naukową i edukacyjną, również objęte systemem prawa autorskiego. Mamy nadzieję, że zmieni się to w kolejnych wersjach  projektu.
Kwestie związane z naruszeniami i egzekwowaniem prawa autorskiego wydają nam się niezwykle ważne. Widać, że w podejściu do tej tematyki zaszły znaczące zmiany w porównaniu z zeszłorocznym Programem. MKiDN postuluje ściganie przede wszystkim naruszeń na skalę komercyjną, co uważamy za słuszne. Drugim z kluczowych postulatów Centrum jest wypracowanie nowej, jednolitej podstawy programowej nauczania prawa autorskiego i aktualizacja dostępnych materiałów edukacyjnych, ponieważ dzisiaj nauczanie to jest niespójne, a dostępne materiały mają poważne braki. Potrzebne są nowoczesne formy komunikacji,  narzędzia medialne i internetowe, które nie tylko są dla młodzieży bardziej atrakcyjną formą przekazywania wiedzy, ale też sprzyjają wdrażaniu polityki otwartości.
Choć naszym zdaniem projekt Programu wymaga jeszcze dodatkowych prac i poprawek, cieszymy się z tych zmian. Będziemy uczestniczyć w dalszych pracach nad dokumentem.