Protest w sprawie ACTA to walka młodych o wolność w internecie – potwierdzają wyniki badań

Z przeprowadzonego przez MB SMG/KRC i Centrum Cyfrowe Projeku: Polska badania wynika, że stosunek do protestu ma charakter pokoleniowy. Protest jest szczególnie istotny dla ludzi młodych.

Dla młodych Polaków protest w sprawie ACTA to przede wszystkim walka o wolność w internecie
Aż 43% zapytanych młodych Polaków w przedziale do trzydziestego roku życia powiedziało nam, że w sprzeciwie wobec ACTA chodzi przede wszystkim o walkę o wolność internetu. Drugą najczęściej wymienianą przyczyną jest niejawny sposób, w jaki rząd prowadził konsultacje – takiego zdania jest 30% zapytanych przez nas młodych Polaków. Badanie nasze nie potwierdza pojawiającej się tezy, że w protest przeciwko ACTA jest buntem piratów niezadowolonych z tego, że państwo ograniczy im możliwość sciągania plików w sieci – takiego zdania jest tylko 12 % młodych ankietowanych.    

Co jest Pana(i) zdaniem głównym źródłem protestu w sprawie Acta? (powyżej 30 roku życia)

Co jest Pana(i) zdaniem głównym źródłem protestu w sprawie Acta? (poniżej 30 roku życia)


 
Poglądy na protest w sprawie ACTA mają charakter pokoleniowy

Wyniki badania potwierdzają pokoleniowy stosunek do protestu. Ludzie powyżej trzydziestego roku życia są dużo mniej skłonni do uznawania, że w proteście przeciwko ACTA chodzi o wolność internetu – takiego zdania jest tylko 28% ankietowanych – aż o 15% mniej niż wśród młodych Polaków. Starsze grupy pytanych dużo częściej  przyznają, że nie wiedzą o co chodzi w sprawie ACTA – taki pogląd wyraziła aż 1/3 Polaków powyżej 30 roku życia vs. 14% do lat trzydziestu.

Aż 13% młodych Polaków jest osobiście zaangażowanych w protest

Protest w sprawie ACTA zdecydowanie mobilizuje młodych Polaków do działalności obywatelskiej, co jest szczególne istotne w kontekście dotychczasowego niskiego stopnia zaangażowania społecznego czy politycznego młodego pokolenia. Dla większości z nich, aż 53% protest w sprawie ACTA jest na tyle ważny, że aktywnie śledzą rozwój wydarzeń lub osobiście są w niego zaangażowani  – ten ostatni rodzaj aktywnóśći zadeklarowało aż 13%  ludzi do 30 roku życia.
 Polacy martwią się, że wprowadzenie ACTA ograniczy im dostęp do kultury przez internet 

Ponad połowa Polaków uważa, że wprowadzenie ACTA ograniczy ich dostęp do muzyki, filmów i książek przez Internet. Odmiennego zdania jest tylko 31% ankietowanych. 'Wynik ten pokazuje, że Polacy widzą związek między ACTA a dostępem do kultury. Martwią się, że wpowadzenie ACTA utrudni im swobodne korzystanie z treści kulturowych w sieci. Tymczasem badania nieformalnych obiegów kultury pokazują, że internet jest dla młodych Polaków głównym źródłem dostępu do kultury – mówi dr Alek Tarkowski, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska

Jak Pan(i) sadzi, czy wprowadzenie ACTA wpłynie na sposób w jaki Pan(i) korzysta z dostęp do książek, muzyki i filmów przez Internet?

Polacy bardziej za zachowaniem darmowego dostępu do kultury w sieci, nawet jeśli oznacza ograniczenie praw autorskich

Większość Polaków, aż 52% w całej populacji jest skłonnych uznać, że zachowanie darmowego dostępu do książek, filmów i muzyki jest elementem swobód obywatelskich i powinno być zachowane nawet jeśli odbywa się z elementem naruszenia prawa autorskiego.  Tutaj również pojawiają się jednak różnice pokoleniowe. Takiego zdania jest aż 61% Polaków do trzydziestego roku życia (w tym aż 71% w grupie najmłodszej – do 24 lat)  i  tylko 48% powyżej trzydziestki. Odmiennego zdania jest 47% Polaków w tej ostatniej starszej grupie.

Surowe dane do pobrania znajdziecie tu – zapraszamy

O badaniu:

** badanie sondażowe zostało przeprowadzone przez instytut MillwardBrown SMG/KRC w dniach 28 – 29.01 na reprezentatywnej próbie 1003 Polaków