Prywatyzacja dostępu do kultury jest krokiem wstecz dla Europy – opinia w sprawie poprawek do raportu MEP Julii Redy

Pobierz stanowisko

Sprawozdanie J. Redy stanowiło w naszej ocenie bardzo ważny krok w kierunku  zbudowanie w Europie przestrzeni, w której prawo autorskie chroniąc interesy twórców nie tworzy barier dla ich odbiorców i innych uczestników rynku. Kierunek sprawozdania pozwalał na pełne wykorzystanie potencjału nowych technologii oraz powstającego Jednolitego Rynku Cyfrowego

W wyniku głosowania tempo i kierunek zmiany zainicjowany przez J. Redę nie tylko zwolniły, ale też stanowią w wielu obszarach krok wstecz. Zdecydowana większość poprawek wprowadzonych w drodze głosowania kładzie zbyt duży nacisk na ochronę praw twórców i dystrybutorów/producentów treści, a zbyt mały na pozostałych uczestników rynku treści: odbiorców końcowych, pośredników, instytucje publiczne.

Mechanizm oddający pełnię kontroli nad najdrobniejszym aspektem kontaktu z utworem, środowiskom twórców, producentów, dystrybutorów i wydawców to prywatyzacja dostępu do uczestnictwa w kulturze. Takie podejście poddaje w wątpliwość skuteczność zapewnienia obywatelom UE dostępu do kultury i tym samym realizowania jednych z najbardziej podstawowych praw człowieka.

Pełen tekst: stanowisko do. wyników głosowania poprawek do raportu MEP J. Redy