Przedmiotem analizy są przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim dotyczą one działalności prowadzonej przez biblioteki. Analiza prowadzona jest w kontekście problemów zgłaszanych przez przedstawicieli bibliotek w trakcie warsztatów prowadzonych w sierpniu i we wrześniu 2012 roku w zespole bibliotekarzy powołanym przez Centrum Cyfrowe „Projekt Polska” i Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych dla realizacji projektu „Reforma prawa autorskiego dla bibliotek” finansowanego z grantu fundacji eIFL. Celem analizy jest sformułowanie propozycji rozwiązań problemów prawno-autorskich, jakie biblioteki napotykają w prowadzonej przez siebie działalności. Rezultatem analizy jest projekt nowelizacji prawa autorskiego., który stanowi załącznik do dokumentu.

Pobierz PDF

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo